Om os

1961      En lille kreds af borgere gik sammen for at få fjernvarme i Mølholm. Det lykkedes at samle ca. 120 husstande, der ville være med. Derefter blev der indhentet tilbud hjem på opførelsen af et varmeværk, og opgaven gik til Tjæreborg Industri A/S, der startede opførelsen i marts måned 1962. Den 8. august 1963 var værket klar til at sende den første varme ud i ledningsnettet. Varmen blev lavet på kedler med svær fuelolie som brændstof.
1974      Området indenfor Vindinggård Ringvej blev overtaget fra Vejle Kommune. Dette område var blevet udstykket fra 1968 til 1974 og havde på daværende tidspunkt 160 husstande tilsluttet to midlertidige varmecentraler.
1984      Der blev lagt naturgas ind som primær brændstof til varmeværkets kedler. I 1987 blev varmeværket tilsluttet TVIS netværket som transporterer overskudsvarme, hovedsagelig fra Skærbæk Værket og Shell Raffinaderierne til diverse varmeværker i området. TVIS leverer således størstedelen af varmen og værkets kedler står standby med let fyringsolie som brændstofkilde.

2001

 

140 husstande i området udenfor Vindinggård Ringvej blev tilsluttet, disse havde indtil da været elopvarmet.

2013

 

287 husstande og erhvervsejendomme blev tilsluttet i Vinding området syd for Fredericiavej.

2014

2019

 

Kom i gang med at konvertere erhvervsområdet nord for Fredericiavej til fjernvarme. Der er nu ca. 200.000 m2 erhverv i området der har fjernvarme svarende til 100 boliger.

2020

 

Politiskolen og ca. 100 nye boliger er tilsluttet.

2021

 

Ca. 175 nye boliger er tilsluttet. Ca. 250.000 m2 erhverv.

 

Selskabsform:

Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), med en bestyrelse på syv medlemmer, der alle er valgt af andelshaverne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for to år ad gangen.

Formænd gennem tiden :

  • 1962 – 1975 Peter Nielsen
  • 1975 – 1976 Herluf Nielsen
  • 1976 – 2003 Orla Jensen
  • 2003 -          Bertel Nielsen

Forsyningsområdet:

Selskabet dækker fjernvarmeforsyningen i Mølholm og Vinding i et område, der strækker sig mellem Brummersvej og til og med Vindinghave, samt erhvervs området i Vinding fra Storhaven og til Ferrarivej. Der er i dag tilsluttet mere end 2650 forbrugere.

Produktions- og distributionsanlægget omfatter:

  • Varmecentralen på Mølholm Landevej 14 er på ca. 20 MW
  • TVIS vekslere på Mølholm Landevej 14 er på ca. 26 MW
  • Pumpestationer i stisystemet ved Rosengården og ved Vinding skole.

Ledningsnet:

  • Hovedledninger ca. 56 km og stikledninger ca. 43 km (kanal meter).
  • Vandmængde i ledningsnettet ca. 1.000 m3
  • Antal stikledninger ca. 2600

Varmesalg:

Varmesalget var i 2021 på 64.081 MWh.

Læs interviewet med Mølholm Varmeværks tidligere formand Orla Jensen. Han fortæller om værkets udvikling siden han blev valgt ind i 1965

//