Om os

1961      En lille kreds af borgere gik sammen for at få fjernvarme i Mølholm. Det lykkedes at samle ca. 120 husstande, der ville være med. Derefter blev der indhentet tilbud hjem på opførelsen af et varmeværk, og opgaven gik til Tjæreborg Industri A/S, der startede opførelsen i marts måned 1962. Den 8. august 1963 var værket klar til at sende den første varme ud i ledningsnettet. Varmen blev lavet på kedler med svær fuelolie som brændstof.
1974      Området indenfor Vindinggård Ringvej blev overtaget fra Vejle Kommune. Dette område var blevet udstykket fra 1968 til 1974 og havde på daværende tidspunkt 160 husstande tilsluttet to midlertidige varmecentraler.
1984      Der blev lagt naturgas ind som primær brændstof til varmeværkets kedler. I 1987 blev varmeværket tilsluttet TVIS netværket som transporterer overskudsvarme, hovedsagelig fra Skærbæk Værket og Shell Raffinaderierne til diverse varmeværker i området. TVIS leverer således størstedelen af varmen og værkets kedler står standby med let fyringsolie som brændstofkilde.

2001

 

2013

 

2014

 

2020

    

140 husstande i området udenfor Vindinggård Ringvej blev tilsluttet, disse havde indtil da været elopvarmet.

287 husstande og erhvervsejendomme blev tilsluttet i Vinding området syd for Fredericiavej

60.000 m2 erhverv bliver tilsluttet i området nord og syd for Fredericiavej.

 

200.000 m2 erhverv er nu tilsluttet.

 

 

Selskabsform:

Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), med en bestyrelse på syv medlemmer, der alle er valgt af andelshaverne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for to år ad gangen.

Formænd gennem tiden :

 • 1962 – 1975 Peter Nielsen
 • 1975 – 1976 Herluf Nielsen
 • 1976 – 2003 Orla Jensen
 • 2003 -          Bertel Nielsen

Forsyningsområdet:

Selskabet dækker fjernvarmeforsyningen i Mølholm og Vinding i et område, der strækker sig mellem Brummersvej og Vindinghave og Agerglimt. Der er i dag tilsluttet mere end 2500 forbrugere.

Produktions- og distributionsanlægget omfatter:

 • Varmecentralen på Mølholm Landevej 14 er på ca. 20 MW
 • TVIS vekslere på Mølholm Landevej 14 er på ca. 26 MW
 • Pumpestation i stisystemet ved Rosengården og ved Vinding skole.

Ledningsnet:

 • Hovedledninger: ca. 56 km
 • Stikledninger: ca. 43 km
 • Vandmængde i ledningsnettet ca. 2.100 m3
 • Antal stikledninger ca. 2500

Varmesalg:

Varmesalget var i 2019 på 58.000 MWh.

DOWNLOAD
Moelholm-Varmevaerk.pdf

Læs interviewet med Mølholm Varmeværks tidligere formand Orla Jensen. Han fortæller om værkets udvikling siden han blev valgt ind i 1965