Information om fjernvarmepriser

16. december 2022

Information om fjernvarmepriser

 

Nyt omkring varmeprisen pr. 16-12-2022


Mølholm Varmeværk har modtaget oplysning fra vores leverandør TVIS, om en yderlig stigning i fjernvarmeprisen fra 1. januar 2023. Årsagen er at prisen på træflis til Skærbækværket er steget igen.

Derfor varsler Mølholm Varmeværk at vi igen må hæve prisen fra 650,- kr. til 712,50 kr./MWh.

De faste bidrag ændres ikke.Mølholm Varmeværk har modtaget oplysning fra vores leverandør TVIS, om en stigning i fjernvarmeprisen
fra 1. juli 2022. Den vigtigste årsag er, at prisen på træflis til Skærbækværket er steget til næsten det
dobbelte. Der er også andre årsager, herunder især meget store stigninger i priserne på el, der anvendes til
at pumpe fjernvarmen rundt i ledningsnettet.


Derfor varsler Mølholm Varmeværk herved, at vi også er nødt til at hæve priserne, da budgettet er baseret
på TVIS priserne fra 1. januar 2022.
Det er varmeprisen (MWh-prisen) der stiger, mens de faste bidrag ikke ændres.
Forhøjelsen skal udligne stigningerne fra TVIS, samt også udligne stigninger i elprisen til vores drift
af pumper og kedler. Den nuværende pris på 550 kr./MWh vil stige til 650 kr./MWh inkl. moms.
Stigningen gælder for perioden 1. juli 2022 – 31. december 2022.
675 kr./MWh var prisen på fjernvarme tilbage i 2015. Prisen er løbende sænket over årene til
det nuværende niveau.


Et gennemsnitshus anvender 18,1 MWh pr. år. For ½ år vil det sige 9,05 MWh. Udgiften til
stigningen vil i denne periode være 905 kr. inkl. moms. eller 150 kr. pr. måned.
Stigningen er på mere end 100,- kr. eller 10 %, som ellers skal varsles med 3 måneder, men Forsyningstilsynet giver mulighed for at man kan lade prisen stige mere, hvis det beror på en konkret og individuel
vurdering. TVIS - hvor vi får varmen fra, er kommet med en prisstigning, som vi så må følge.
Ændringen medfører, at der foretages en aflæsning af forbruget pr. 30 juni 2022. Efter denne dato vil I
modtage et nyt budget og en ny opkrævning dækkende for 2. halvår.


Opkrævningerne for 2. halvår skal betales henholdsvis den 1. august og 1. november 2022.

 

 

//